Modulus Barn

Et fagsystem laget av, og for, det kommunale barnevernet

Norges nye barnevernsløsning

Å hjelpe barn og familier i vanskelige situasjoner er noen av de viktigste oppgavene i samfunnet. Nå skal det norske barnevernet få mer digital støtte for å gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Derfor har Netcompany, sammen med DigiBarnevern og barnevernsfaglige spesialister, utviklet fagsystemet Modulus Barn – Norges nye barnevernsløsning

«Løsningen gir barnevernsan­satte et verktøy som kan bidra til at barn og deres familier får rett hjelp til rett tid»

Kjetil Westgaard, Leder, Netcompanys barnevernssatsning

Modulus Barn i Norge

2,6M

Innbyggere

81

Tilsluttede kommuner

2700

Barnevernsansatte

Et fagsystem som rigger deg og din kommune for fremtidens barnevern

Trygghet og kontroll gjennom oversiktlig fremstilling av dine og andres arbeidsoppgaver.

Nyttige ferdigoppsatte støttefunksjoner som umiddelbart gir deg mer tid til barna i arbeidshverdagen.

Du får en bedre og mer effektiv arbeidsflyt og systemet sikrer etterlevelse gjennom aktivitetsplaner og varsler.

Bufdirs barnevernsfaglige kvalitetssystem tilgjengelig for deg som faglig støtte i alle fasene av en barnevernssak.

Nyttig erfaringsdeling i eget kommunalt samarbeidsforum, der vi sammen videreutvikler fremtidens barnevernsløsning.

Ingen vedlikehold og automatisk dataflyt med en SaaS-løsning som er velintegrert mot offentlige tjenester og kommunens IT-system.

«Vi bygger fremtidens barnevern, ta kontakt med oss for å bli med på laget»

Kjetil Westgaard

Partner