Et fagsystem laget for og med Barnevernet

Modulus Barn er et moderne fagsystem som er tilpasset barnevernet og gir effektive arbeidsprosesser av høy faglig kvalitet. Løsningen er utarbeidet i nært samarbeid med barnevernsfaglige spesialister, og er bygget for å nå barnevernets nåværende mål og i tillegg fremtidige krav og behov.

 

Erfaren leverandør for fremtidens barnevern:

  • Netcompany ble valgt som leverandør av det nye fagsystemet for DigiBarnevern-kommunene, som en av 6 leveranser for å digitalisere Norges barnevern
  • I utviklingen av fagsystemet har Netcompany samarbeidet med et dedikert prosjekt av barneverns- og IT-faglige i DigiBarnevern, og samtidig bygd opp sitt eget team av barnevernsfaglige spesialister
  • Fagsystemet er bygd på den danske suksessen «DUBU», et fagsystem som er i bruk av 90% av det danske barnevernet.
  • Netcompany fagsystem velges nå av flere kommuner i tillegg til de originale DigiBarnevern-kommunene. Til sammen dekker disse mer enn 1/3 av befolkningen, med over 2200 barnevernsansatte.

 

 

«Kommunene bestemmer sammen retningen for videre utvikling av Modulus Barn»

Kristin Brørs, Manager Netcompany

Et fagsystem som rigger deg og din kommune for fremtidens barnevern

Modulus Barn er et fagsystem som er effektivt tilpasset barnevernet og er av høy kvalitet. Med løsningen følger en rekke betydningsfulle fordeler.

Oversiktlig løsning

Trygghet og kontroll gjennom oversiktlig fremstilling av dine og andres arbeidsoppgaver.

Modulus Barn gir brukerne en forenklet arbeidshverdag, støtte for å utføre barnevernsarbeid og veiledning i å ta riktige beslutninger. Løsningen kommer med 12 standardforsider, fire rollebaserte forsider og åtte temaforsider.

Forsidene kan også tilpasses etter kommunens organisering og behov. Med dette får ledere god oversikt for effektiv ledelse, styring og rapportering. Gjennom oversikten kan lederne følge og planlegge kommunens eller avdelingens arbeid, samt lage rapporter for etterfølgende analyser. Forsidene gir også saksbehandlere god oversikt over oppgaver, og blir påminnet nærstående frister.

Ferdigoppsatt verktøykasse

Nyttige ferdigoppsatte støttefunksjoner som umiddelbart gir deg mer tid til barna i arbeidshverdagen

Ulike sakstyper som hjelper den ansatte til å strukturere all dokumentasjon som ikke skal dokumenteres i barnets sak

Innebygde maler og standardtekster som raskt kan flettes inn i undersøkelsesrapporter og andre dokumenter. Den ansatte spares for tid i saksbehandlingen og får samtidig støtte til god kvalitet

To standardrapporter (Oslo rapporten og Kvartalsrapporten) som kan brukes av alle kommuner for å få god oversikt over status i egen kommune

Løpende rapportering til SSB som hjelper ledere med lovpålagt rapportering. Her trenger ikke leder aktivt ta ut rapporteringen da dette skjer automatisk

Digitale nettverkskart som hjelper den ansatte og barnet med å lage en visuell oversikt av barnets relasjoner. For den ansatte er nettverkskartet enkelt å bruke ute i felt og barnet kan delta i sin sak med å lage kartet på eksempelvis ett nettbrett.

Lett tilgjengelig dataeksport til regnearkformat som gir enkel tilgang til dataunderlag, bearbeiding og fremstilling. Dette hjelper den ansatte å besvare interne og eksterne forespørsmål, eksempelvis hvor mange barn som er plassert i fosterhjem de siste fem årene

Hjelp til etterlevelse

Du får en bedre og mer effektiv arbeidsflyt og systemet sikrer etterlevelse gjennom aktivitetsplaner og varsler

Modulus Barn kommer med en rekke automatiserte aktiviteter, som hjelper ansatte i barnevernet med å gjennomføre og huske arbeidsoppgaver. Noen eksempler på automatiserte  arbeidsprosesser løsningen støtter:

Opprettelse av aktivitet på eksempelvis en bekymringsmelding trigger automatisk oppfølgning med en frist, og gjør det enkelt og effektivt for saksbehandlere å følge opp egne  arbeidsoppgaver. Fristene vil ha fargekodene grønn, gul eller rød avhengig av når fristen på aktiviteten er.

Varsler på eksempelvis godkjenning av et vedtak gir ansatte god oversikt og støtte til å etterleve frister i saksbehandlingen. Modulus Barn er ferdig satt opp med frister iht. barnevernsloven, forvaltningsloven, og også andre veiledende frister.

Digitale Post-it lapper ansatte kan sende mellom hverandre på en sak hjelper saksbehandlere med effektiv kommunikasjonsflyt og rask avklaring i saksbehandlingen.

To-stegs-godkjenning på ulike aktiviteter hjelper ansatte at ivareta saks- og kommunikasjonsflyt.

Integrasjoner mot flere tjenester som eksempelvis Nasjonal portal for bekymringsmelding gir kommunen og de ansatte automatisk meldinger inn i løsningen som utløser saksbehandlingsfrister.

Folkeregistrets opplysninger oppdateres direkte i løsningen ved endringer. Ansatte trenger ikke å vedlikeholde opplysninger om personer, og det er alltid riktig data i systemet.

Integrert faglig støtte

Bufdirs barnevernsfaglige kvalitetssystem er tilgjengelig for deg som faglig støtte i alle fasene i en barnevernssak

Modulus Barn kommer med barneverfagligkvalitetsmodell (BFK), hvor all faglig og juridisk støtte er oversiktlig satt opp for den ansatte, blant annet som et oppslagsverk. Dette gjør at det blir  enkelt å sortere, navigere og finne den faglige og juridiske støtten den ansatte trenger i sitt arbeid.

Med aktiv bruk av BFK tydeliggjøres den ansattes refleksjon og faglige vurderinger, i tillegg til  at fagsystemet gjør det enkelt å dokumentere vurderingene underveis.

BFK spisser det faglige fokuset, spesielt knyttet til «barnets behov». I tillegg til å være et oppslagsverk, flyter kunnskapsmodellen og BFK gjennom fasene i barnevernssaken i Modulus Barn. Det gjør at den ansatte har et verktøy som bygger opp forståelsen for barnets situasjon. Dette tilrettelegger for grundige, tydelige og effektive avgjørelser i kommunen.

Fremtidig satsning

Nyttig erfaringsdeling i eget kommunalt Samarbeidsforum, der Netcompany og kommunen sammen videreutvikler fremtidens barnevernsløsning

Modulus Barn vil kontinuerlig videreutvikles slik at løsningen til enhver tid holder seg moderne med nødvendig funksjonalitet. Ved å tilknytte seg Modulus Barn blir kommunene en del av samarbeidet om videreutvikling og erfaringsdeling (Samarbeidsforumet for Modulus Barn).

I Samarbeidsforumet drøftes og prioriteres videreutviklingen av Modulus Barn.
I tillegg deles erfaringer mellom kommunene rundt bruk og etablering av nytt fagsystem.

På den måten får nye kommuner nytte av all erfaring og materiale fra tidligere kommuner, og blir med på å sette kursen for fremtidens barnevern.

Moderne fagsystem

Ingen vedlikehold og automatisk dataflyt med en SaaS-løsning som er integrert mot offentlige tjenester og kommunens IT-landskap

Modulus Barn tilbys kommunene som en løpende tjeneste over internett (Software-as-a-Service (SaaS)). Kommunen får tilgang til løsningen via nettleser, og løsningen kan brukes på tvers av PC, nettbrett og mobil. Netcompany ivaretar løsningen på vegne av kommunene, med drift, vedlikehold og videreutvikling.

Informasjon og personopplysninger sikres basert på datatilsynets personvernsprinsipper, og løsningen er bygget på prinsippene Privacy by Design og Secure by Default.

Fagsystemet benytter en multitenant tilnærming, der kommunene får egne adskilte tenants. Integrasjonene er basert på moderne API, og muliggjør integrasjoner mot offentlige tjenester og kommunens IT-landskap. Disse er blant annet integrasjoner mot KS, folkeregistret, HR- og Økonomisystem, og arkiv. Integrasjonene effektiviserer og sikrer kvalitet i barnevernet arbeid ved å  samle all nødvendig informasjon på ett sted.

«Vi bygger fremtidens barnevern, ta kontakt med oss for å bli med på laget»

Kjetil Westgaard

Partner