Kommuneoversikt

Denne siden viser en oversikt over alle kommunene som har valgt å ta i bruk Modulus Barn

DigiBarnevern-kommunene

Per i dag har 81 kommuner valgt Modulus Barn. Til sammen dekker disse kommunene mer enn 1/2 av befolkningen, med over 2700 barnevernsansatte.

Modulus Barn kommunene består av de 8 originale fra DigiBarnevern-prosjektet. Nå har mange nye kommuner valgt å bli med på Modulus Barn samarbeidet, og tilveksten til samarbeidet øker stadig. Løsningen dekker kommunenes behov på tvers av størrelse, organisering, tjenesteleveranse og lokasjon.

Alle kommunene som velger Modulus Barn blir med på samarbeidet om å videreutvikle løsningen.

Modulus Barn i Norge

2,6M

Innbyggere

82

Tilsluttede kommuner

2700

Barnevernsansatte

Tilsluttede kommune

Kommuner som har tilsluttet seg Modulus Barn samarbeidet i etterkant av DigiBarnevern-kommunene.

Troms & Finnmark

Tilsluttede kommuner i Troms & Finnmark.

Vestfold & Telemark

Tilsluttede kommuner i Vestfold & Telemark

Trøndelag

Tilsluttede kommuner i Trøndelag