Rådgivning, opplæring og teknisk støtte

Få suksess med Modulus Barn i din kommune

Netcompanys mål er at Modulus Barn skal støtte det kommunale barnevernet i å jobbe forsvarlig, effektivt og med høy kvalitet. For at kommunen skal kunne ta ut nytteverdien av Modulus Barn er det behov for en helhetlig implementering, og vi i Netcompany kan støtte kommunene i gjennomføringen.

Vårt implementeringsteam består av rådgivere som har svært god kjennskap til funksjonaliteten i Modulus Barn, teknologien bak, og rammene til det kommunale barnevernet. Vi vet også hva som er viktig for kommunen under implementering, og når fagsystemet tas i bruk. Netcompany garanterer rådgivning og opplæring av høy kvalitet, som engasjerer de ansatte, og som er tilpasset kommunens behov.

Våre erfaringer

 • Vi har implementert fagsystemet i 80 danske kommuner med opplæring av over 500 superbrukere i Danmark.
 • Vi samarbeider om implementering med Norges 8 største kommuner.
 • Vi kjenner rammene i det norske barnevernet, og mulighetene innen IT som støtter effektiv saksbehandlig
 • Vi har bred erfaring med offentlige fagsystem og kjenner kommunens gevinstpotensial

Slik kan vi hjelpe dere

Vi tilbyr tjenester som kan bidra til at din kommune når sine mål, satt i forbindelse med anskaffelsen av Modulus Barn. Disse tilbys både som fastpris og som timebasert rådgivning, og tilpasses etter dialog med kommunen.

Rådgivning

Vår erfaring er at kommunene i deres implementering av Modulus Barn har behov for støtte for å få størst mulig utbytte av mulighetene i Modulus Barn. Netcompany tilbyr derfor kommunen sparring og støtte, både under og etter implementeringsprosjektet.

Støtten tilpasses behovene i din kommune, og kan inkludere:

 • Bistand til å planlegge og gjennomføre implementering
 • Faglig sparring innenfor kommunikasjon og endringsledelse
 • Produksjon av implementeringsplaner og -materiale
 • Rådgivning i systembruk tilpasset kommunens brukergrupper og arbeidsprosesser

Opplæring

Netcompanys opplæring i Modulus Barn er tilpasset kommunens ulike brukergrupper.

Vi tror på at kommunal kompetanse er viktig for at kommunen får nytteverdien av Modulus Barn i sin arbeidshverdag.

Kursene Netcompany tilbyr kommunen er blant annet:

 • Introduksjonkurs for nye brukere
 • Oppfriskningskurs for erfarne brukere
 • Spesialistkurs i arkivering, økonomi, administrator og datadrevet ledelse

Teknisk støtte

Modulus Barn er bygd på en moderne og fleksibel plattform for saksbehandling og leveres som en tjeneste. Det betyr at Netcompany løpende vedlikeholder og drifter systemet samtidig som systemet er i bruk (Software-as-a-Service).

Likevel kan kommunen oppleve behov for teknisk støtte, både under implementeringen eller i etterkant av at Modulus Barn er tatt i bruk.

Vår erfaring er at kommunen kan ha behov for teknisk bistand for å fullt utbytte av teknologien. Netcompany tilbyr derfor kommunen blant annet støtte i å:

 • Migrere data fra gammelt saksbehandlingssystem
 • Sette opp Modulus Barn i kommunen, både systemet i seg selv og integrasjoner mot andre system
 • Tilpasse funksjonalitet i Modulus Barn slik at teknologien tilrettelegger for kommunens arbeidsprosesser

«Vi bygger fremtidens barnevern, ta kontakt med oss for å bli med på laget»

Kjetil Westgaard

Partner

Finn mer informasjon om Modulus Barn