Modulus Barn

Et fagsystem laget av, og for, det kommunale barnevernet

Norges nye barnevernsløsning

Å hjelpe barn og familier i vanskelige situasjoner er noen av de viktigste oppgavene i samfunnet. Nå skal det norske barnevernet få mer digital støtte for å gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Derfor har Netcompany, sammen med DigiBarnevern og barnevernsfaglige spesialister, utviklet fagsystemet Modulus Barn – Norges nye barnevernsløsning

»Løsningen gir barnevernsan­satte et verktøy som kan bidra til at barn og deres familier får rett hjelp til rett tid«

Kjetil Westgaard, Leder, Netcompanys barnevernssatsning

Modulus Barn i Norge

2M+

Innbyggere

21+

Tilsluttede kommuner

2400+

Barnevernsansatte

Et fagsystem som rigger deg og din kommune for fremtidens barnevern

Nyttige ferdigoppsatte støttefunksjoner som umiddelbart gir deg mer tid til barna i arbeidshverdagen.

Trygghet og kontroll gjennom oversiktlig fremstilling av dine og andres arbeidsoppgaver.

Du får en bedre og mer effektiv arbeidsflyt og systemet sikrer etterlevelse gjennom aktivitetsplaner og varsler.

Bufdirs barnevernsfaglige kvalitetssystem tilgjengelig for deg som faglig støtte i alle fasene av en barnevernssak.

Nyttig erfaringsdeling i eget kommunalt samarbeidsforum, der vi sammen videreutvikler fremtidens barnevernsløsning.

Ingen vedlikehold og automatisk dataflyt med en SaaS-løsning som er velintegrert mot offentlige tjenester og kommunens IT-system.

Vil du vite mer?

Reach out to

Kjetil Westgaard