»Å jobbe i et annet land som nyutdannet gjorde at jeg utviklet meg raskt«

»Å jobbe i et annet land som nyutdannet gjorde at jeg utviklet meg raskt«

Som nyutdannet uten mye erfaring fikk Magnus allerede etter en måned i Netcompany en unik mulighet til å reise over til Netcompanys lokaler i Danmark for å jobbe i prosjekt med Toldstyrelsen. Helt fersk til et nytt arbeidsmiljø møtte han på flere utfordringer som nyansatt i et nytt land. Likevel har han gjennom hardt arbeid utviklet seg i sin stilling som senior konsulent, og i dag er han en viktig del av teamet som er med på å integrere et nytt tollsystem i Danmark.

For Magnus har en karrierevei innen teknologi alltid ligget i kortene.

Etter et år i Forsvaret nølte han aldri på at veien skulle videre til Trondheim hvor en master innen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU ventet han.
«Jeg har alltid hatt en forkjærlighet til teknologi gjennom oppveksten, og jeg har aldri vært i tvil om at min fremtid skulle ligge innen teknologi. Da jeg startet med studiene på NTNU fikk jeg dyrket min interesse, og fikk også verdifull erfaring som utvikler for flere studentorganisasjoner».

Veien til Netcompany

Etter fem innholdsrike år som student var Magnus en attraktiv kandidat for flere arbeidsplasser og tilbudene lot ikke vente på seg. Da Netcompany kom på banen i 2022 var han likevel sikker om hvor veien skulle videre.

«Jeg var i flere prosesser etter studiet, men miljøet og arbeidsstilen til Netcompany skilte seg ut. Det virket som et trygt sted hvor jeg kunne få gode utviklingsmuligheter, samtidig som fokuset på det sosiale passet meg godt. Valget om å starte her etter studiene var derfor ganske lett.»

En ny hverdag i Danmark

Kort tid etter oppstart gikk ferden videre til København og et nytt kapittel i livet for Magnus på prosjekt med Toldstyrelsen. Til tross for at en ny hverdag med danske kollegaer var utfordrende i starten ble han tatt godt imot og fikk god oppfølging hele veien, noe som gjorde omveltningen fra student til konsulent enklere.

«Gjennom hyggelig og imøtekommende kollegaer i Danmark ble jeg raskt integrert, og til tross for at flere av teknologiene var nye for meg fikk jeg god opplæring og oppfølging fra de andre teammedlemmene. Jeg følte meg rett og slett trygg i nye omgivelser, og det gjorde det enklere å lære mye på kort tid»

En bratt, men verdifull læringskurve

Til tross for en bratt læringskurve har Magnus i løpet av de siste månedene fått mer og mer ansvar, og han ser på tiden sin i Netcompany i Danmark som en verdifull erfaring han ikke ville vært foruten.

«Jeg liker hvordan Netcompany tilrettelegger for internasjonal samarbeidskultur, og er glad for at jeg grep muligheten til å jobbe i et annet land. Det er et stort ansvar å bygge og implementere et nytt tollsystem i Danmark, og jeg føler at jeg har utviklet meg raskt og fått verdifull erfaring som jeg vil kunne ta med meg videre».

«Gjennom hyggelig og imøtekommende kollegaer i Danmark ble jeg raskt integrert, og til tross for at flere av teknologiene var nye for meg fikk jeg god opplæring og oppfølging fra de andre teammedlemmene. Jeg følte meg rett og slett trygg i nye omgivelser, og det gjorde det enklere å lære mye på kort tid»
Magnus Myklegard

Senior Consultant