»Å dyrke faglig kompetanse bygger morgendagens samfunn«

Managing Architect, Erik Røed, har alltid hatt en interesse for IT utenom det vanlige. Hver dag konsumerer han det meste han kan finne om data og teknologi, alt fra Youtube-videoer til diverse fagblogger. Ved å holde seg oppdatert rundt hva som beveger seg i bransjen bidrar han ikke bare et enda sterkere fagmiljø, men han får også brukt sin innsikt og fagekspertise videre i sin rolle som team lead på forvaltningsprosjekt for Oslo Kommune. Her deler han sin reise, og forteller mer hvordan han og teamet hans bidrar til digitaliseringen av Oslo.

En interesse for IT gjennom hele oppveksten

Erik har gjennom hele oppveksten vært interessert i data, og allerede i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen brukte han mye av fritiden til å lære seg mer om koding og særlig webprogrammering. Interessen for IT har han beholdt siden, og det har vært en avgjørende faktor for hans karrierevalg.

»Faren min introduserte meg til hvordan man bruker PC da jeg var liten, og siden da har jeg vært hektet på data. På barneskolen ble jeg introdusert til webutvikling for å lage og style nettsider av broren min, noe som inspirerte meg til å gå samme retning som han. Interessen for IT gjorde at jeg lærte mye gjennom ungdomsårene, og da jeg startet å studere fikk jeg en ekstra «boost» da jeg var på forelesninger og tok den egenlærte kunnskapen hakket videre. Studiehverdagen ble derfor stort sett slik som hver dag ellers gjennom oppveksten – IT-preget.«

Fra kodeentusistat til lederansvar

Etter sin inntreden i Netcompany imponerte Erik stort med sin faglige tyngde, og han ble raskt tildelt egne oppgaver som han fikk ansvar for å gjennomføre. For Erik var det å få ansvar tidlig en tillitserklæring han satt pris på, og det ga han gode muligheter til å demonstrere sin kompetanse.

»Allerede etter et halvt år fikk jeg ansvaret for en egen portefølje på vegne av teamet, og over tid utvidet ansvaret seg til at jeg ble kontaktperson for oppgave- og systemporteføljen for en egen avdeling. Ved å jobbe dedikert fikk jeg muligheter på prosjektet til å kunne ta til meg ny kunnskap og utvikle meg videre gjennom oppgavene jeg ble tildelt«, forteller Erik.

»Ved å jobbe dedikert fikk jeg muligheter på prosjektet til å kunne ta til meg ny kunnskap og utvikle meg videre gjennom oppgavene jeg ble tildelt.«

Erik Røed

Viktigheten av kunnskapsdeling på prosjekt

Erik har i dag rollen som teamlead på prosjekt for Oslo Kommune hvor han har ansvaret for et team på 11 personer på daglig basis. Her er et godt teamarbeid og kunnskapsdeling avgjørende for å komme frem til de beste løsningene på prosjektet.

»Gjennom arbeidet med Oslo Kommune, og UKE – altså deres interne tjenesteleverandør – er vi opptatt av å dele kunnskap. Stadig lærer vi nye ting gjennom oppgavene vi sitter med til vanlig, samtidig som vi ofte inviterer til lunsjdemoer, fagkvelder og annet sosialt. Senest hadde vi «Capture the flag» som aktivitet for å sette et økt fokus på sikkerhet i utvikling.«

Tillit som gjenspeiles gjennom organiseringen

For Erik og teamet hans, har tillit og utvikling av faglig kompetanse vært en avgjørende faktor for å kunne levere de beste leveransene. Gjennom å utforske nye måter for å berike både sin egen og teamets kompetanse sikrer de at løsningene de kommer med skal være solide og av høy kvalitet.

»Vi nyter stor tillit fra Oslo Kommune noe som gjenspeiles gjennom organiseringen og ansvaret vi har i deres digitaliseringsstrategi. Mye av årsaken til dette kommer av fokuset vårt på kunnskap, og det er gjennom å dyrke faglig kompetanse vi får de beste forutsetningene til å bygge morgendagens samfunn. Vi ser derfor alltid på nye måter for hvordan vi kan utvikle oss, både individuelt og som team. Dette er med på å bidra til at Oslo Kommune stoler på at vi tilbyr de beste digitale løsningene som skal gagne både de ansatte og innbyggerne i fremtiden.«