»En flott mulighet til å få erfaring utenfor studentboblen«

Et summerinternship i Netcompany er ikke bare en unik sjanse til å få verdifull erfaring om hvordan det er å være konsulent i en IT-virksomhet, men det kan også være en inngang til fast stilling etter studiene. Etter å ha utmerket seg på sommerprosjekt med Digibarnevern ble de tidligere studentene Eirik og Sofie tilbudt jobb i Netcompany allerede ett år før de var ferdig med studiene.

Fra summerinterns til fast ansettelse

Å sikre en fast stilling kan være utfordrende etter endt utdanning og bedrifter ser ofte etter kandidater med praktisk erfaring. For Eirik og Sofie var et summerintership hos Netcompany en unik mulighet til å tilegne seg slik arbeidserfaring.

«Å være sommerstudent i Netcompany var en flott mulighet til få erfaring utenfor studentboblen og det var en god følelse å kjenne på at det vi lærte på studiene kom til nytte i praksis. Samtidig fikk vi også en god pekepinn på hvilke utfordringer vi kan møte på som konsulent», forteller Eirik.

Tillit og ansvar under trygge rammer

Gjennom 6 innholdsrike uker fikk Eirik og Sofie erfare hvordan det er å samarbeide med andre konsulenter i et team, og på den måten fikk de også muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og Netcompany.

«Vi fikk tillitt og ansvar på kort tid, så jeg vil si at den nye hverdagen fra å være student til å jobbe i praksis var en utfordrende, men verdifull erfaring. Vi fikk god veiledning og oppfølging fra prosjektlederne hele veien, og det gjorde det enklere for oss å samarbeide og håndtere de oppgavene vi møtte på», sier Sofie.

Praktisk erfaring som springbrett

Både Eirik og Sofie skilte seg ut gjennom sitt engasjement og villighet til å lære i løpet av sommerinternshipet, og de ble begge belønnet med om et tilbud om fast stilling etter endt utdanning. Til tross for at de fremdeles hadde et år igjen av studiene, var begge overbevist om at Netcompany var et riktig sted å fortsette sin karriere.

«Jeg satt igjen med et veldig godt inntrykk av Netcompany etter internshipet – både i form av spennende prosjekter og et hyggelig, sosialt miljø. Valget om å takke ja da tilbudet kom på bordet var derfor ganske enkelt», sier Sofie.

På lik linje med Sofie satt også Eirik igjen med et godt inntrykk av arbeidsmiljøet, og det var særlig mulighetene for utvikling som trigget han. «Gjennom internshipet hadde jeg flere gode dialoger med konsulenter på huset som fortalte om hvilke utviklingsmuligheter som ligger i Netcompany. Samtidig ville jeg jobbe med prosjekter som gjør en tydelig forskjell i samfunnet, og det får man her», avslutter Eirik.