»Helt siden jeg var barn har jeg drømt om å jobbe med IT«

Helt siden han var liten, har Ali Zedan hatt en lidenskap for programmering og problemløsning. Hans fascinasjon av mulighetene og kreativeten som ligger bak å utvikle nye systemløsninger har vært et stort interessefelt i oppveksten, og vært en avgjørende motivasjon for hans karriere. I dag lever han ut barndomsdrømmen hos Netcompany i hverdagen som IT-konsulent hvor han jobber på prosjekt ute hos Norgesgruppen for å bistå deres digitaliseringsreise.

Allerede som barn begynte Ali å utforske flere programmeringsspråk noe som la grunnlaget for hans interesse for IT og nye teknologier. Denne lidenskapen tok han med seg da han i 2015 ankom Norge som flyktning fra Syria. Til tross for at møtet med en ny kultur og nytt språk var utfordrende i starten, var han likevel fast bestemt på å tilpasse seg en ny hverdag i et nytt land. «Helt siden jeg var liten har jeg drømt å jobbe med tekniske løsninger og data. Erfaringene og kompetansen jeg fikk i løpet av studietiden i Norge ga meg akkurat det utgangspunktet jeg trengte for å kunne få en karriere innen IT».

I løpet av studietiden utmerket Ali seg som en toppstudent med gode resultater, men også som en sterk bidragsyter for fakultet som studentmentor. «Som lærerassistent fikk jeg muligheten til å undervise og veilede studenter i programmeringsfag, noe som ikke bare økte min forståelse for fagområdet, men også ga meg unik sjanse til å dele min kunnskap til andre som har en lignende bakgrunn».

Fra lesebøkene til arbeidslivet

Etter studietiden ønsket Ali utvikle ferdighetene sine i praksis, og det tok ikke lang tid før han ble tilbudt flere spennende jobbmuligheter.

Etter å ha hørt mye positivt om Netcompany under studiene var det imidlertid liten tvil om hvor reisen skulle videre da han fikk et jobbtilbud i 2022. “Etter jeg ble kjent med noen ansatte i Netcompany, og fikk se hvor godt de trives, så bestemte jeg meg for at dette var en bedrift jeg ønsket å jobbe for. Det virket som et sted hvor man har det hyggelig, og samtidig kan utvikle seg både faglig og personlig.”

Kompetansedeling som en forlengelse av sin nye rolle

I Netcompany blir Ali kontinuerlig utfordret til å lære noe nytt, og det har motivert han til å strekke seg enda lengre og fortsette sin personlige utvikling. Derfor ser han på det som en naturlig forlengelse av sin rolle som IT-konsulent å bruke sin kompetanse og erfaring som tidligere studentmentor til å dele sin kunnskap med andre, slik at også de kan dra nytte av hans innsikt og veiledning. “Med god oppfølging av mentor jobber jeg målrettet mot mitt mål om å bli en IT-arkitekt. Samtidig ønsker jeg på sikt å bidra til faglig utvikling, og bruke min kompetanse til å inspirere og veilede både kunder og kolleger i Netcompany.”