»Fokus på å utvikle hver enkeltpersons kompetanse og spre kunnskapen«

Husein Davlajev takker sjeldent nei til en utfordring. Fra å være en nyutdannet full-stack utvikler uten mye erfaring har han fått muligheten til å bryne seg på flere spennende oppgaver i rollen som senior architect hos Netcompany. I dag er han en viktig bidragsyter for å utvikle funksjonalitet for de nye systemene i digitaliseringsprosjektet med Statens Legemiddelverk. Slik er han med på å bidra til at samfunnet har tilgang til effektive og sikre legemidler, og medisinsk utstyr.

Ble tidlig utfordret

Med en bachelorgrad i Informatikk med fordypning innen design og utvikling fra Høyskolen i Østfold ønsket Husein å ta i bruk hva han hadde lært fra studiene. Allerede etter en måned hos Netcompany fikk han muligheten til dette gjennom prosjektet med Legemiddelverket. Selv om han som nyutdannet møtte på flere utfordrende problemstillinger, fikk han tidlig stor tillitt og støtte fra resten av teamet som alltid var til hjelp om det var nødvendig. “Terskelen for å ta kontakt når man trenger hjelp er alltid lav på prosjektet – også på tvers av teamene.”

Til daglig sitter Husein på et kompetent team med ulike kunnskapsområder. Likevel setter ikke det en stopper for muligheten til å påta seg nye oppgaver utenfor eget kompetansefelt. “Det er stort fokus på å utvikle enkeltpersonens kompetanse og spre kunnskap på teamet. Vi legger alltid til rette for at det blir avholdt opplæring og kompetanseoverføring internt slik at alle som ønsker å lære seg noe nytt får lov til prøve seg på nye utfordringer.”

Verdiskapning på to fronter

Netcompany har siden 2020 bistått Legemiddelverket som strategisk digitaliseringspartner. Siden den gang har Husein og teamet hans vært med på å effektivisere arbeidet på tvers av hele organisasjonen. Sammen med resten av teamet sitter Husein oftest ute hos kunden hvor de har et tett samarbeid og kan dele kunnskap. “Det tette samarbeidet mellom oss og Legemiddelverket gjør det lettere å levere der behovene ligger, samtidig som vi får verdifull innsikt som kan øke vår egen kompetanse.”

Legger grunnlaget for Legemiddelverkets samfunnsoppdrag

I dag jobber Husein og utviklingsteamet med andre del av leveransen for Legemiddelverket hvor flere saksbehandlersystemer har blitt erstattet. “En viktig del av vårt arbeid er å sørge for at kunden kan se resultater gjennom hele prosessen.” For veien videre vil Husein og hans team fortsette å legge til rette for samhandling og gode digitale arbeidsflater. “På den måten skal vi sørge for at Statens Legemiddelverk kan fortsette å utføre seg sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte.”

"Vi legger alltid til rette for at det blir avholdt opplæring og kompetanseoverføring internt slik at alle som ønsker å lære seg noe nytt får lov til prøve seg på nye utfordringer."

Husein Davlajev