Netcompany hjælper dig videre med Aula

Netcompany hjælper dig videre med Aula

Vi tager udgangspunkt i en praksisnær implementering, der tager Aula ned på jorden og gør brugen konkret for den hverdag, som forældre, elever og medarbejdere navigerer i.

Netcompany’s hold af implementeringskonsulenter sidder helt tæt på udviklingen af Aula. Vi har rådgivet i prioteringen af udviklingsønsker, håndtering af interessenter og vi kender alle hjørner af Aula samt hele systemlandskabet Aula indgår i.

Ingen kender Aula bedre end vi gør

Dette skaber det bedst mulige grundlag for, at rådgive omkring lokale behov i overensstemmelse med kommunens- eller institutionens vision for det digitale skole-hjem samarbejde.

 

Vi har indtil videre:
  • Uddannet +4600 Superbrugere på landsplan og afholdt 289 heldagskurser for superbrugere på kommunalt- og institutionsniveau med en generel tilfredshedsscore på 4,2/5. Derudover har vi afholdt projektlederuddannelser for alle landets kommunale projektledere – vi kender målgruppen.
  • Afholdt +300 møder herunder opstartsmøder, opsætningsmøder, skoleledermøder, superbrugermøder, pilotmøder, Go-live dialogmøder, netværksmøder – vi ved hvad der rører sig.
  • Testet løsningen selv – helt ned til det enkelte acceptkriterie – vi kender Aula.
  • Stået for brugervenlighedstests- og workshops samt givet inputs til videreudvikling – vi ved hvad der kommer og hvorfor.
  • Foretaget over 1 million opfølgninger på opgaver i kommunernes projektstyringsværktøj.
Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder en række services, der hjælper jer et skridt tættere med at nå jeres målsætninger med implementeringen af Aula. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte services. Vi tilbyder både faste ydelser, timebaseret støtte og kan udarbejde forløb målrettet de enkelte kommuner og brugere.

Vi kan altid skræddersy Aula-rådgivning til netop jeres behov

Kontakt os for mere information