Datadrevet ledelse

Datadrevet ledelse

Data om Aula-brug gør jeres anvendelse målbar og stiller skarpt på netop jeres succes og udfordringer i brugen af Aula.

Vi tilbyder både brugstatistik over hvem, der er logget ind i Aula, samt datadrevet opfølgning på jeres anvendelse og opsætning af løsningen.

Datadrevet anvendelsesløft

Brug Netcompany-erfaringer og brugsdata til at sikre Aula succes. Siden oktober 2019 har implementeringen af Aula stået øverst på dagsordenen på landets skoler og SFO’er.

Netcompany har fulgt forandringsprocessen tæt, og har sammen med kommuner og skoler høstet uvurderlige erfaringer – både der hvor nye arbejdsgange skaber højere grad af værdi og mening, og der hvor implementeringen af Aula mødes med udfordringer og benspænd. tendenser og individuelle kommuner og skolers brug.

Anvendelsespotentiale og opsætningsudfordringer

Vi har identificeret en række generelle træk hos landets skoler for hvordan Aula bruges og sættes op. Det er anvendelsestræk, som hjælper til et godt forældresamarbejde, som når den udbredte brug af tilladelser på de enkelte skoler er med at til at sikre at forældrene nemt og enkelt kan angive, hvad deres børn må og ikke må på skolen.

Men der er også opmærksomhedspunkter, hvor skoler på tværs af landet med simple greb, vil kunne opsætte og bruge Aula på en mere værdifuld måde. Vi kan på data fra Aula, se at for mange brugere har rettigheder, der giver adgang til for meget information i Aula. Vi kan se at der bliver skrevet markant flere beskeder end opslag til forældre, samt at mange fædre stadig mangler at logge ind.

Derudover er vi også løbende involveret i medarbejdernes udfordringer med at vurdere hvornår sikre filer, fælles filer eller anden fildelingsløsning skal bruges.

Aula har potentiale til at skabe målrettet skole-hjemsamarbejde og sikker medarbejderkommunikation, men for mange kommuner og skoler vil det stadig kræve et fokus på specifikke opsætnings- og anvendelsesudfordringer.

På baggrund af 98 kommuners brug af Aula har Netcompany således identificeret en række centrale parametre til at vurdere brugen af Aula på. Denne metode sikrer at vi hurtigt kan identificere generelle tendenser og individuelle kommuner og skolers brug.

Case - Assens Kommune

Netcompay hjalp Assens Kommune med at optimere deres brug af Aula gennem en grundig undersøgelse af udvalgte skolers opsætning.

Stil skarpt på jeres brug af Aula

Metoden gør jeres anvendelse målbar og stiller skarpt på netop jeres succes og udfordringer i brugen af Aula.

Har I tjek på jeres opsætning af rettigheder, så hverken for mange eller for få har adgang til information i Aula? Har I fulgt op på jeres brug af Aula og de omkringliggende løsninger eller på jeres anvendelse af Aula til kommunikation internt og med forældrene?

Disse parametre og flere vil se dagens lys med et servicetjek hos os. Vi kan derfor hjælpe jer med at komme i gang og i mål med lige netop jeres indsatsområder – hvad enten det handler mere generelt om gevinsterne ved god kommunikation i Aula eller helt specifikke anvendelsesområder, sikkerhedstjek eller fx specialskoleområdet.

For at høre mere om vores indsigter og metode eller om muligheder for at få lavet et servicetjek på jeres skoler eller i jeres kommune, så kontakt os på aula.implementering@netcompany.com

 

Ledelsesinformation

Se statistik over hvor mange brugere, der er logget ind i Aula i din kommune og på dine institutioner og få dermed et vigtigt ledelsesværktøj til at følge op på hvordan implementeringen går i netop din kommune og på jeres skoler.

Udtræk vil blive leveret som Excel-ark, og vi tilbyder to typer af brugsstatistik:

Hurtigt overblik
Udtrækket giver et øjebliksbillede af:

  1. Hvor mange brugere der er logget på fordelt på rolle (Elever, Forældre, Medarbejdere)
  2. Hvilke medarbejdertyper der har været logget på
  3. Hvor mange brugere, fordelt på profiltype, der er logget på Aula gennem hhv. app og browser
    Pris: To klip på klippekort

Dybdegående statistik
Den dybdegående statistik indeholder:

  1. Hvor mange brugere der er logget på fordelt på rolle (Elever, Forældre, Medarbejder)
  2. Hvilke medarbejdertyper der har været logget på
  3. Hvor mange brugere, fordelt på profiltype, der er logget på Aula gennem hhv. app og browser samt,
  4. En oversigt over samtlige børns brugerid, og information hvorvidt et barns værge er logget ind eller ej

Da statistikken indeholder personoplysninger sendes informationen sikkert.

Pris: Fire klip på klippekort