Implementerings­-støtte og­-rådgivning

Implementerings­-støtte og­-rådgivning

Få rådgivning i anvendelsen af udvalgte Aula-moduler, få støtte til at nå målsætninger om specifik Aula-brug, samt deltagelse i spørgesessioner og –møder.

Har I endnu ikke fået taget Sikker Fildeling ordentlig i brug på jeres institutioner, er I i tvivl om hvorvidt jeres arbejdsgange i Aulas kalender- og beskedmodul giver en god forældrekommunikation eller har I styr på om jeres rettighedsopsætning giver adgang til rette information?

Netcompanys implementeringskonsulenter sidder klar med rådgivning om anvendelses- og implementeringsspørgsmål, så jeres målsætninger kan finpudses og gevinster ved Aula kan høstes. Vi yder både timebaseret støtte og kan udarbejde forløb målrettet særlige fokusområder.

Datadrevet tjek af jeres anvendelse af Aula

Erfaringer fra det første halve år med Aula har givet en række opmærksomhedspunkter, hvor skoler på tværs af landet med simple greb, vil kunne anvende og opsætte Aula på en mere værdifuld måde. Aula har potentiale til at skabe målrettet skole-hjemsamarbejde og sikker medarbejderkommunikation, men for mange kommuner og skoler vil et stadig kræve et fokus på specfikke opsætnings- og anvendelsesudfordringer.

Vi kan på data fra Aula, fx se at generelt har for mange brugere rettigheder, der giver adgang til for meget information i Aula, og at brugen af Sikker Fildeling stadig kræver finpudsning for at indfri mulige målsætninger og genvinster.

Skal vi give jeres enkelte kommune eller institution et datatjek og støtte jer i en anvendelse og opsætning, der lever op til jeres behov for datasikkerhed og god brug?

Læs mere om vores datadrevet anvendelsesløft på linket nedenfor.

Eksempler på implementeringsstøtte
  • Støtte og hjælp til jeres anvendelse af Aulas funktionaliteter fx brugen af sikker fildeling eller komme-gå
  • Støtte til arbejdsgangeafklaringer og anvendelsesstrategier fx baseret på vores datadrevet indsigt i jeres brug af Aula
  • Spørgesession med Netcompanys Aula-konsulent omkring anvendesen af Aula for fx superbrugere eller administratorere
  • Deltagelse i kommunale møder – fx superbrugernetværk, Q&A Sessions
  • Udarbejdelse af videoer eller andet materiale om brugen af Aula målrettet jeres kommunes forældre eller medarbejdere

Har I behov for mindre bistand og rådgivning fra en af vores implementeringskonsulenter, deltagelse i spørgesessioner etc. udføres dette på timebasis via vores klippekortsordning.

Har I behov for et implementeringsforløb med flere aktiviteter, som fx involverer flere institutioner og medarbejdere, så kan vi sammensætte et forløb specifikt til jer.