Vi hjælper jeres organi­sation i mål med SAPA

Vi hjælper jeres organi­sation i mål med SAPA

Gennem skræddersyet og praksisnær uddannelse, tilpasset lige præcis de behov jeres kommunes har, kan vi hjælpe jer med at få maksimal værdi ud af SAPA.

Få success med SAPA i jeres kommune

SAPA (et Sags- og Partsoverblik) blev igennem 2018 og 2019 udrullet i alle landets kommuner, som et dagligt og centralt værktøj i den kommunale sagsbehandling og du kan på denne side se, hvilke services Netcompany tilbyder, for at hjælpe din organisation i mål med SAPA.

Netcompanys hold af implementeringskonsulenter sidder helt tæt på udviklingen af SAPA og kan i denne sammenhæng give en detaljeret indsigt i alle SAPAs funktioner og aspekter. Ingen kommuner bruger SAPA på samme måde, hvorfor Netompany blandt andet tilbyder skræddersyet og praksisnære uddannelser, tilpasset lige præcis din kommune.

Udrulningen i kommunen, samt sikringen af en god implementering, er vigtig for alle kommuner, afdelinger og enheder som i dag og i fremtiden skal bruge SAPA.

Den bedste start på SAPA

Konsulenterne som skal hjælpe jeres organisation, sidder helt tæt på SAPA i dag og vil kunne undervise, rådgive og sørge for at I får en god og meningsfuld start på SAPA. Uanset om I er kommet langt på jeres SAPA rejse, eller blot lige begyndt, vil vi sikre jer det bedst mulige grundlag for at anvende SAPA på en effektiv måde, bygget på de arbejdsopgaver, øvrige systemer og interne retningslinjer som jeres organisation i dag anvender.

Vi har indtil videre:

  • Uddannet sagsbehandlere rundt i hele landet, både administratorer, superbrugere, slutbrugere samt instruktører hvis opgave er at sikre implementeringen og videreformidlingen af SAPA i egen kommune
  • Afholdt online undervisning for administratorer, superbrugere og slutbrugere
  • Testet løsningen selv - helt ned til det enkelte acceptkriterie
  • Stået for brugervenlighedstests- og workshops samt givet inputs til videreudvikling
Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder en række services, der hjælper jer et skridt tættere med at nå jeres målsætninger med implementeringen af SAPA. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte services, såsom uddannelse I SAPA, rådgivning omkring administrationsopsætning og procesunderstøttelse. Vi tilbyder både faste ydelser, timebaseret støtte og kan udarbejde forløb målrettet de enkelte kommuner og sagsbehandlere.

Vi har erfaret at alle kommuner har valgt at implementere og anvende SAPA på forskellige måder. Af netop denne årsag, sørger vi for i Netcompany at følge jer hele vejen, uanset hvordan I beslutter jer for at udrulle og anvende SAPA i jeres kommune. Vi kan med vores rådgivning sørge for at SAPA er skræddersyet til jeres behov og igennem uddannelse sikre, at jeres medarbejdere får en god forståelse og indsigt i hvad det er SAPA kan og hvilken værdi det vil give dem i deres hverdag.

Slut - og superbrugerkursus

SAPA kan anvendes på forskellige måder, alt afgængig af hvilke behov som kommunen ønsker at få dækket. På vores slut- og superbrugerkurser sikrer vi at jeres sagsbehandlere kommer hele vejen omkring SAPA for at få indsigt i hvilke muligheder SAPA kan tilbyde.

Uanset om kursisten er kendt i SAPA, eller måske aldrig har set SAPAs forside, så sørger vi for at alle kan følge med. Vi tilbyder standard og kommunespecifikke slut- og superbrugerkurser, afhængig af hvad I ønsker at få ud af kurset.

Administratorkursus

SAPAs har et stort udvalg af funktionalitet, hvorfor opsætningen af SAPA er vigtig for en effektiv anvendelse. På vores administratorkursus sikrer vi at jeres administratorer er godt klædt på til at kunne opsætte SAPA efter jeres kommunes behov.

Vi sørger for at få afdækket hvilke opsætningsmuligheder SAPA har at tilbyde og kan på dette kursus gennemgå de opgaver og udfordringer som jeres administratorer står overfor. Vi tilbyder standard og kommunespecifikke slut- og superbrugerkurser, afhængig af hvad I ønsker at få ud af kurset.

Instruktørkursus

SAPA udvikler sig kontinuerligt, hvilket betyder at vi ofte vil introducere nye funktioner og opsætningsmuligheder.

På vores instruktørkursus sørger vi for at jeres sagsbehandlere kan varetage og udføre opgaven om at facilitere vidensdeling og uddannelse i jeres kommune.

Dette kursus fokuserer derfor ikke kun på SAPA og hvad det kan, men derimod på hvordan en god undervisning kan faciliteres og hvordan SAPA (og andre IT-systemer) kan formidles til kollegaer mm. Flere kommuner har valgt dette kursus for at sikre en intern varetagelse af undervisning i nye IT-systemer.

E-læring

For at sikre en stabil og effektiv implementering af både nuværende brugere og fremtidige brugere, kan e-læring hjælpe jeres organisation godt på vej. Vi kan her tilbyde en digital e-læring med beskrivelser, billeder og videoer, som vil understøtte jeres brug af SAPA fremadrettet.

Dette kan bruges til både onboarding af nye medarbejdere, men også for de sagsbehandlere som vil genopfriske deres viden inden for SAPA. Hvis I ønsker en intern e-læring, tilbyder vi et 1- eller 2 dages workshop, hvor vi vil hjælpe jer godt i gang, med at opbygge jeres egen e-læring i kommunen.

Opsætningshjælp og rådgivning

SAPA er et utrolig stærkt værktøj for sagsbehandlere, til at skabe sig et godt overblik over borgere. SAPAs funktioner skal understøtte sagsbehandlernes arbejde i deres primære fagsystem og samarbejde internt i kommunen. Brugen af SAPA kan dog variere fra kommune til kommune, hvorfor vi tilbyder opsætningshjælp og rådgivning, for at sikre at I får mest ud af SAPA.

Denne støtte kan både foregå fysisk i jeres kommune, eller igennem et online webinar.  Få rådgivning i anvendelsen af SAPA og få støtte til at nå de målsætninger som I har i jeres kommune.

Timeafregnet ydelser (Klippekort)

Uanset om I har brug for en større, eller en mindre grad af undervisning, rådgivning eller andet, så tilbyder vi forbrugsafregnede ydelser, så I selv kan styre de forløb eller workshops som jeres kommune har behov for.

Vi kan altid skræddersy SAPA-rådgivning til netop jeres behov

Kontakt os for mere information