IT-folk, der leder IT-folk

IT-folk, der leder IT-folk

Ved at fastlægge en retning, give inspiration og motivere andre, søger vi som organisation at skabe et miljø, hvor alle kan maksimere deres fulde potentiale på ægte vis.

Her leder IT-folk IT-folk. Det er helt unikt for vores forretningsmetode, da det giver dig de optimale betingelser for at lære af dine kolleger, udvikle dine ledelsesevner og tage det næste skridt i din karriere mod øget ansvar.

Langsigtet mentorskab

Alle Netcompany medarbejdere får tildelt en personlig mentor – en person, du kan tale med om professionel udvikling og karrieremål. Forholdet til din mentor er langsigtet og giver en virkelighedsnær visualisering af de karrieremuligheder, der ligger foran dig. Med en mentor er kontinuerlig udvikling sikret — selv hvis du skifter team, arbejder på forskellige projekter og ender med at arbejde sammen med forskellige projektledere.

At være mentor i Netcompany er et varigt ansvar i al den tid, medarbejderen er i virksomheden. Jeg hjælper dem med deres professionelle og personlige udvikling gennem fire eller fem årlige møder, hvor vi taler om, hvordan det går, og hvordan vi skaber rammerne for, at de fortsat udvikler sig.”
Thomas Koefoed

Partner

Alle mentorer

er erfarne medarbejdere, der er startet samme sted som dig. De har også selv en mentor, så de ved hvad det kræver at være en god mentor. Du kan tale med din mentor på de fastlagte mentormøder, men også på andre tidspunkter, hvis du har brug for det. Din mentor hjælper dig med at finde dig til rette og du kan altid spørge din mentor hvis du mangler råd og vejledning.