Slut- og superbruger­uddannelse

Slut- og superbruger­uddannelse

Netcompany har i en årlang periode struktureret flere fysiske og online undervisningsforløb hvor en underviser gennemgår SAPA for sagsbehandlere, superbrugere og administratorer, for at give disse brugere af SAPA en god introduktion og forståelse af hvad SAPA er for en størrelse og hvad det kan.

På SAPA slut- og superbrugerkursus, kan dine kollegaer deltage i et fysisk eller online undervisningsforløb, hvor der er rig mulighed for at stille spørgsmål og stille skarpt på de aspekter af SAPA som er værdifuldt for jeres organisation.

Online slut- og superbrugerkursus (helt forløb)

Bemærk at tilkøb af hele undervisningsforløb, kan være et standard eller kommunespecifikt undervisningsforløb. Forskellen på disse, er at vores standard undervisningsforløb tager udgangspunkt i en omfattende gennemgang af hele SAPA, herunder Overblik og Advis. Vores kommunespecifikke undervisningsforløb tager udgangspunkt i præcis de fokusområder i SAPA, som kommunerne ønsker og har behov for mere indsigt i. Dertil tilbyder vi både faste datoer, hvor kommuner kan sende enkelte personer på kursus, samt muligheden for at bestille deres eget forløb, hvor kun kommunens brugere deltagere.

Varighed: 3 timer

Ved tilkøb af et helt forløb for kommunen, kontakt os på sapa.implementering@netcompany.com

Klasseundervisning slut- og superbrugerkursus

Gennem de seneste par år af udrulningen af SAPA, har Netcompany rejst rundt i landet for at undervise kommunernes superbrugere, instruktører og administratorer. For at hjælpe jeres kommune godt på vej, tilbyder Netcompany klasseundervisning ude hos jeres organisation, hvor Netcompanys konsulenter kan komme helt ind til benet ift. det som er vigtigt for jeres sagsbehandlere at vide i SAPA. Netcompany sætter også egne lokaler til rådighed, hvis dette ønskes – dette kan dog medføre tillæg ift. booking at lokale samt morgenmad til kursister.

Har du spørgsmål til afholdelse?

Kontakt os for mere information