Instruktørkursus

Instruktørkursus

Netcompany har i mange år afholdt SAPA instruktørkurser rundt i landets kommuner for at understøtte kommunernes muligheder for at varetage opgaverne for uddannelse på egen hånd.

Fokus for instruktørkurserne er ikke at formidle SAPAs funktionalitet, men derimod at give kursisterne værktøjerne til at selv kunne uddanne kommunens sagsbehandlere. Vi vil til dette kursus give kursisterne metoder og værktøjer til at udføre egen undervisninger internt i kommunen. Disse værktøjer kan anvendes til at formidle SAPA og dets funktionaliteter, men i høj grad også andre IT-systemer, som kommunen måtte have i brug.

Dette kursus gør brug af præsentationer, opgaver og individuel feedback, for at sikre at kursisterne ved hvordan de de bedst får formidlet IT-systemer i deres kommune.

Vi afholder kun fysiske instruktørkursus, hos enten kommunen eller Netcompany. Årsagen til dette, er at opgaverne involverer at kursisterne selv skal lave præsentationer og herefter få feedback fra underviseren.

Klasseundervisning instruktørkursus

Gennem de seneste par år af udrulningen af SAPA, har Netcompany rejst rundt i landet for at undervise kommunernes superbrugere, instruktører og administratorer. For at hjælpe jeres kommune godt på vej, tilbyder Netcompany klasseundervisning ude hos jeres organisation, hvor Netcompanys konsulenter kan komme helt ind til benet ift. det som er vigtigt for jeres sagsbehandlere at vide i SAPA. Netcompany sætter også egne lokaler til råddighed, hvis dette ønskes – dette kan dog medføre tillæg ift. booking at lokale samt morgenmad til kursister.

Har du spørgsmål til afholdelse?

Kontakt os for mere information