Øvrig uddannelse i DUBU

Øvrig uddannelse i DUBU

Vi tilbyder mulighed for at tilkøbe uddannelse til en fast pris. Uddannelsen kan tilkøbes af kommuner og uddannelsesinstitutioner. Nedenfor er de enkelte uddannelsesforløb nærmere beskrevet. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Uddannelse for uddannelsesinstitutioner

Denne uddannelse er henvendt til uddannelsesinstitutioner, der udbyder socialrådgiveruddannelsen, og ønsker at anvende DUBU i deres undervisning af de studerende. Formålet er at give uddannelsesinstitutioner en grundlæggende introduktion til DUBU med fokus på hvilke funktioner der kan anvendes i en uddannelsessammenhæng, herunder indtastningsmodul for børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Uddannelsens program vil blive tilpasset efter aftale, men kan fx indeholde:

 • Journalisering og dokumentation
 • Sagsoprettelse og underretninger
 • Afgørelser og børnesamtaler i DUBU
 • Indtastningsmodul Børnefaglig undersøgelse, Børnehandicapudredning mm.
 • Indtastningsmodul handleplan og opfølgningsfrister
 • Tips og tricks ved oprettelse af uddannelsesdata

Målgruppe:

Kurset retter sig mod undervisere på socialrådgiveruddannelserne

Undervisningsform og varighed:

Holdundervisning: 4 timers varighed

Pris:

10.200 DKK ekskl. moms for et helt hold med op til 10 deltagere med forbehold for individuelle tilpasninger

Introduktion til DUBU for sagsbehandlere

Denne uddannelse er henvendt til kommuner, som ikke selv har mulighed for eller ønsker at uddanne deres sagsbehandlere i DUBU, fx ved nyansættelser. Formålet er at give sagsbehandlere en grundlæggende introduktion til DUBU med fokus på et typisk sagsflow fra afklaring til børnefaglig undersøgelse, handleplaner og indsatser.

Uddannelsens program vil blive tilpasset efter aftale, men kan fx indeholde:

 • Generel navigation og søgning i systemet, herunder introduktion til onlinehjælpen
 • Aktiviteter
 • Børnefaglig undersøgelse, Børnehandicapudredning mm.
 • Handleplaner og opfølgninger
 • Indsatser

Målgruppe:

Kurset retter sig mod sagsbehandlere på børn- og ungeområdet der har brug for en grundlæggende introduktion til DUBU

Undervisningsform og varighed:

Holdundervisning: 7 timers varighed

Pris:

35.000 DKK ekskl. moms for et helt hold med op til 15 deltagere

Fagligt overblik i DUBU

Dette uddannelsesforløb er henvendt til faglige ansvarlige i kommunen, fx ledere eller faglige koordinatorer eller specialister, som anvender DUBU til at foretage sagsgennemgang og/eller vidensdeling på tværs af afdelingen.

Formålet er at give en introduktion til navigation og fremsøgning af specifikke fokusområder, herunder at give tips og tricks til overblik over socialfaglige vurderinger mv. på tværs af sager.

Uddannelsens program vil blive tilpasset efter aftale, men kan fx indeholde:

 • Holdundervisning
 • Sidemandsoplæring

Målgruppe:

Kurset retter sig mod personer med ansvar for at understøtte, udvikle og lede den faglige udvikling i en kommune

Undervisningsform og varighed:

Holdundervisning: 2 timers varighed

Sidemandsoplæring: 2 timer pr. person

Pris:

15.000 DKK ekskl. moms for et hold op til 6 personer

Vi kan altid skræddersy DUBU-rådgivning til netop jeres behov

Kontakt os for mere information