Praksisnær sparing og uddannelse i DUBU

Praksisnær sparing og uddannelse i DUBU

Ingen kender DUBU bedre end vi gør. Netcompany’s implementeringskonsulenter følger udviklingen af DUBU tæt, og kan tilbyde jer en praksisnær sparring og uddannelse med udgangspunkt i de almindelige sagsgange og krav på området.

Få succes med DUBU i jeres kommune

Vores implementeringsteam består af socialrådgivere, der kender alle hjørner af DUBU, og det systemlandskab, DUBU indgår i. Vores garanti til jer er kvalificeret, engageret sparring og uddannelse, som tilpasses præcis de behov, I står med, og sikrer, at jeres medarbejdere har de rette kompetencer, til at I får den maksimale værdi ud af DUBU.

Vores erfaringer:

 • Vi har implementeret og yder support til 86 kommuner, der benytter DUBU hver dag
 • Vi har uddannet mere end 470 superbrugere på landsplan
 • Vi tester DUBU selv. Alle nye funktioner er gennemgået og testet internt
 • Vi har afholdt individuelt tilpassede kursus- og sparringsforløb for enkelte kommuner
Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder en række services, der hjælper jer et skridt tættere med at nå jeres målsætninger med implementeringen af DUBU. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte services. Vi tilbyder både faste ydelser, timebaseret støtte og kan udarbejde forløb målrettet de enkelte kommuner og brugere.

Udbudte kurser

Vores udbudte kurser er målrettet superbrugere eller andre medarbejdere, som for eksempel økonomimedarbejder, faglige konsulenter mv., der varetager lokal opsætning.

 

Disse kurser er:

 • Superbrugeruddannelse
 • Datadrevet ledelse og sagsbehandling
 • Handicapfunktioner
 • Økonomifunktioner og ydelseskatalog

Vi udbyder desuden webinarer for nye brugere.

Øvrig uddannelse i DUBU

Vi har en række uddannelsesmuligheder målrettet sagsbehandlere, faglig ledelse og uddannelsesinstitutioner, som ikke udbydes, men kan rekvireres løbende.

Disse kurser er:

 • Introduktion til DUBU for sagsbehandlere
 • Fagligt Overblik i DUBU
 • Uddannelse for uddannelsesinstitutioner

Individuel sparring og støtte

Vi har erfaret, at kommunerne kan have et ønske om mere individuelt tilrettelagte tilbud, for at få det fulde udbytte af DUBU i relation til deres kommune. Netcompany tilbyder derfor individuel sparring og støtte.

Alt efter jeres behov og ønsker kan vi sammensætte processer og aktiviteter, der kan inkludere:

 • Validering af arbejdsgangsbeskrivelser og støtte til lokale opsætninger i systemet, med henblik på at sikre simple og mere effektive arbejdsgange, hvor kommunen opnår højest mulig støtte fra DUBU.
 • Analyse af og bistand til opsætning af ydelseskatalog tilpasset kommunens specifikke behov for bl.a. økonomistyring
 • Undervisning, herunder eksempelvis temabaseret undervisning ud fra sagsgange eller organisatoriske enheder

Klippekort

Få en hurtig og kompetent støtte fra Netcompanys DUBU-eksperter. Klippekortet kan bruges til støtte til opgaver af teknisk karakter, fx opsætning af og integration til støttesystemerne og opsætninger i DUBU eller support til konkrete funktioner i DUBU.

Det vil også være muligt at afregne tilkøb af individuelle sparring og støtte på klippekortet.

Vi kan altid skræddersy DUBU-rådgivning til netop jeres behov

Kontakt os for mere information