AI-værktøj anonymi­serer person­oplysninger hurtigt og præcist

AI-værktøj anonymi­serer person­oplysninger hurtigt og præcist

I dag er behandling af aktindsigtssager ressourcekrævende. Et nyt AI-værktøj analyserer dokumenter automatisk, så sagsbehandlere sparer tid og undgår fejl.

Den demo­­kra­tiske udfo­rdring

Alle danskere har ret til aktindsigt i alle offentlige sager. Det sørger offentlighedslovens § 7 for, ligesom alle parter i en sag kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. Forvaltningslovens § 9.  

Det betyder dog ikke, at retten til aktindsigt er ubegrænset. 

Visse informationer, herunder enkeltpersoners private forhold eller erhvervshemmeligheder, kan kræves anonymiseret. 

I dag foregår anonymiseringsarbejdet i høj grad manuelt. 

Processen er både tidskrævende og fejlfuld. Ansøgere får fremsendt følsomme oplysninger, som burde være fjernet – og ofte modtages oplysningerne sent, fordi anonymiseringsprocessen er langsom. Tidsspild og fejl svækker i sidste ende tilliden til de offentlige myndigheder.  

Analyser foretaget af en række kommuner indikerer en tidsmæssig besparelse på op mod 50% på hver aktindsigtssag, der kan behandles via AI. 

»Det handler om at sikre tilliden til de offentlige myndigheder og frigøre vigtig tid til mere borgernære opgaver«

Cille Naerbout

Manager

Løsningen

Netcompany har en digital løsning, der ved hjælp af AI erstatter den tidskrævende, manuelle arbejdsgang med en automatiseret anonymisering med menneskelig kontrol. Løsningen forventes således at bidrage med et signifikant løft i kvaliteten, samt bedre mulighed for opgave – og processtyring. 

Løsningen kan let implementeres i alle myndigheder, der foretager anonymisering. I praksis er løsningen en kombination af AI og menneskelig supervision. AI-modellen identificerer automatisk sætningsled, der er personfølsomme og erstatter dem med pseudonymer som “part”, “ sagsbehandler”, “værge” og ”adresse”. 

Dokumenterne tilpasses og kvalitetssikres af en sagsbehandler, som godkender, fjerner og tilføjer pseudonymer, samtidig med at dele af teksten kan undtages med henvisning til relevant lovgivning. Disse korrektioner bruges til at forbedre AI-modellen. 

Alle anonymiseringsopgaver vises og opdateres i et let overskueligt sagsbehandlingsmodul. 

En lignende løsning bruges allerede hos Domstolsstyrelsen, hvor den med 91% nøjagtighed identificerer de personfølsomme oplysninger, der skal fjernes inden dokumenterne kan offentliggøres.

Løsningens fordele

  • Løsningen sparer sagsbehandlere værdifuld tid ved automatisk og præcist at identificere personfølsomme sætningsled i et dokument
  • Løsningen standardiserer de regler og processer der benyttes i forbindelse med behandling af aktindsigter
  • Løsningen sikrer stabil kvalitet i aktindsigtsbehandlingen og skaber muligheder for systemunderstøttet kvalitetskontrol
  • Løsningen systematiserer, hvordan parter navngives på tværs af dokumentet, hvilket forbedrer læsbarheden
  • AI modellen sikrer kontinuerlig forbedring af præcisionen i identifikation af personfølsomme oplysninger
  • Løsningen styrker tilliden til de offentlige myndigheder ved at reducere risikoen for fejl
  • Systemet vil på sigt føre til økonomiske besparelser

Se en kort video af løsningen her - tryk play for at afspille videoen

For mere information om løsningen

Kontakt

Cille Naerbout