Opsætningshjælp og rådgivning

Opsætningshjælp og rådgivning

Mange kommuner vælger at tage implementeringen i egen hånd og udføre de opgaver som er nødvendige, for at kommunen kommer godt i mål med implementeringen af et nyt IT-system. For at understøtte den enkelte kommune med deres implementeringsopgaver, tilbyder Netcompany at rådgive og understøtte fremgangen for de opgaver som skal løses internt i kommunen.

Disse opgaver kunne involvere:

  • Ibrugtagning af SAPA
  • Uddannelsesindsatser
  • SAPA vidensdeling
  • … og meget mere

I sidste ende er det jeres behov som sætter grænserne – vi ønsker blot at I får gevinsterne ved brugen af SAPA realiseret i jeres kommune!

Implementering og ibrugtagning af SAPA er en ting – en anden er at få sat SAPA op så det passer kommunens behov. For at få den mest effektive og meningsfulde avendelse af SAPA, er det vigtigt at systemet er korrekt sat op. Som en del af Netcompanys støtte til kommunerne, tilbyder Netcompany en opsætningshjælp og rådgivning, for at sikre at alle områder af SAPA er korrekt opsat og skræddersyet til jeres organisations behov.

Disse opgaver kunne fx være:

  • Opsætning af målgrupper
  • Opsætning af faneblade og fanebladselementer
  • Brugen af tværgående bemærkninger og journalnotater
  • Opsætning af advisgrupper
  • Facilitere afdækningen af arbejdsgange i relation til mulighederne i SAPA
  • … og meget mere

Kontakt os

Hvis I ønsker mere information eller en snak omkring hvad vi kan tilbyde af opsætningshjælp og rådgivning, bedes I skrive til sapa.implementering@netcompany.com.