Implementering og ­forankring af Kommunernes ydelsessystem (KY)

Kommunernes ydelsessystem (KY) er i drift i alle landets 98 kommuner.

Implementering og ­forankring af Kommunernes ydelsessystem (KY)

For at sikre et fortsat fokus på implementering og forankring ift. opsætning og god anvendelse af KY, tilbyder Netcompany følgende understøttende tiltag som tilkøb:

Anvendelse

Hvor trykker skoen? Netcompany tilbyder 2 dages floorwalking med implementeringskonsulent til en afdækning af, hvor skoen trykker ift. til jeres anvendelse af funktionalitet i KY samt efterfølgende opfølgning med fokus på eventuelle yderligere understøttende tiltag.

Anvendelse af rapporter i KY

Hvordan kan de anvendes og af hvem?

Breve i KY

Håndtering af brevmodulets funktionalitet og anvendelsesmuligheder herunder mulighed for lokal konfiguration af breve, så de tilpasses kommunens behov og ønsker.

Webinarer
  • KY Administratorer
  • Opsætning af opgavepakker og fordelingsnøgler i KY
  • Ny bruger på KY
  • KY Superbruger

For yderligere information oprettes sag i MinSupport i KY.

Kontakt os i dag

Reach out to

Pernille Schultz