Redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse under § 5 i åpenhetsloven for Netcompany Norway AS.

Netcompany anerkjenner viktigheten av å identifisere og forhindre overtredelser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.Denne redegjørelse beskriver trinnene vi har tatt for å redusere risikoen for slike overtredelser i vår forretningsdrift og leverandørkjede i løpet av vårt inneværende regnskapsår.